Daniel Arthuus

Daniel

Daniel Arthuus / 1996
Nederlands_Colombiaans

Als je alles weggooit wat je hebt. Als je alles vergeet wat je weet. Wanneer er geen politiek, staten of religie meer bestaan. Wanneer je geen Nederlander, voetballer, kunstliefhebber of sponsor van het WNF meer bent. Wanneer alle huidige externe invloeden op je leven verdwijnen en er alleen een zoogdier overblijft wat probeert te overleven op deze wereld. Als je niks meer lijkt op wat je nu bent, wie of wat ben je dan?

Met kunst en filosofie probeer ik mijn fascinatie voor de mens te beteugelen. Deze fascinatie voor de mens als dier drijft mij om onderzoek te doen naar waarom we mens zijn en hoe we van prooidier onszelf ontwikkeld hebben tot de meest succesvolle diersoort vandaag de dag in de moderne wereld.

Voor mijn eerste project na mijn afstuderen ben ik in de herfst van 2018 naar Colombia gevlogen voor een project van 4 maanden over de pre-Colombiaanse cultuur en haar ontwikkelingen van de laatste 500 jaar. Dit resulteerde in het project Is this real gold? Ik werk als kunstenaar alleen aan zelf geïnitieerde projecten vanuit mijn fascinaties. Hiervoor gebruik ik verschillende media: foto/video, grafische druktechnieken en performance. Voor mijn projecten werk ik vaak in het buitenland.

Diploma’s:
_ Bachelor in Autonoom Beeldende Kunst. Aan het AKV Sint Joost 2018
_ Minor in filosofie en ethiek. Aan het Fontys 2017
_ Havo met een NT/NG profiel met extra vakken theater en kunst geschiedenis. 2014

Masterclasses:
_ Inversie, talentontwikkelingsprogramma. Talenthub Brabant door Witte Rook, TAC en Kunstpodium T. 2020.
_ Mens en natuur in het Antropoceen. Aan het ISVW 2018
_ Analoge fotografie en print technieken. Aan de St. Joost Academie 2017
_ Kill your own darlings. Masters in Fine Arts in Den Bosch 2016
_ Grafische druktechnieken. Aan de St. Joost Academie 2016

Exposities:
_ Kunstenaar in de wachtkamer, residentie. Huisartsenpraktijk Van Hillo. Dordrecht. 2020
_ Projectweken, residentie. Pictura. Dordrecht. 2019
_ Have fun darling! Stadsarchief Breda. Breda. 2019
_ Vers Weekend. Bergarde, Heerjansdam. 2019
_ C-Section The Musical, graduation show. Sint Joost, Breda. 2018
_ Floyd Firestone & the ultrasonic gang from the other side. De Fabriek, Eindhoven 2018
_ Het Fotoasiel II. Atrium Sint Joost, Breda 2018
_ Manifestaties. Drie Mollen, Den Bosch 2017
_ Het Fotoasiel. Atrium Sint Joost, Breda 2017
_ Vieze vloeren. Atrium Sint Joost, Breda 2016
_ Perspective. Open space, Dordrecht 2016

Prijzen/publicaties:
_Interview voor het AD, 16 mei 2019
_Makersborrel #2 2019
_Sint Joost Penning 2018
_Metropolis_M 2018
_C-Section, The Musical 2018
_Co-autheur “Hermanie” 2017