Daniel Arthuus

Earth’s Womb

Wanneer natuur niet bestaat maar alleen dat wat niet-mens is. Hoe spreken we dan over de dingen daar buiten?