Daniel Arthuus

Contingentie:

Contingent is het tegenovergestelde van noodzakelijkheid, het is datgene wat niet automatisch als waarheid geaccepteerd kan worden. Contingentie kreeg een grote rol in dit project omdat ik onderzoek deed naar een stuk akkergebied wat veranderd werd in een stuk "Natuurgebied". De camera was hierin mijn instrument.

Naar aanleiding van Hella en Bernd Becher in combinatie met essays van Susan Sontag wilde ik onderzoek doen naar de objectieve feitelijkheid van de foto als medium. Welke vormen van kennis kan ik vergaren met mijn camera en wat mag ik geloven? Welke rollen nemen empirische ervaringen in bij zo'n onderzoek en in welke mate zijn zij van belang bij iets wat constant veranderd zoals een landschap?

IMG_1500.jpg IMG_1514.jpg IMG_1525.jpg IMG_1532.jpg IMG_2250.jpg IMG_2272.jpg IMG_2337.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg IMG_.jpg